Love og bekendtgørelser om tjenestemænd

På denne side finder du information om Finansministeriets lovgivning på tjenestemandsområdet.

Lov om tjenestemænd

Læs om lov om tjenestemænd og tilhørende forskrifter.

Lov om tjenestemandspension

Læs om lov om tjenestemandspension og tilhørende forskrifter

Tidligere tjenestemandslovgivning

Læs om de bestemmelser fra tidligere tjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft.

Bekendtgørelser

Se oversigt over bekendtgørelser, der er udstedt i henhold til tjenestemandsloven, tjenestemandspensionsloven og andre love.


Sidst redigeret 17.01.2017