Lov om tjenestemænd

På denne side finder du information om tjenestemandsloven.

Tjenestemandsloven indeholder de regler, der gælder ved ansættelse af tjenestemænd i staten og folkekirken.

Tjenestemandsloven er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017, som kan hentes på Retsinformations hjemmeside.

Ved lov nr. 484 af 17. juni 2008 , der er trådt i kraft den 19. juni 2008, blev den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd ophævet. 70-års-grænsen gælder dog fortsat for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene samt for tjenestemandsansatte provster, præster og biskopper.

Ved en lovændring i 2006 er der sket enkelte ændringer som følge af den gradvise forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen. Se § 6 i lov nr. 1587 af 20. december 2006.


Sidst redigeret 20.12.2017