Honorering af psykologiske konsulenter

14-05-2008
Gældende

Finansministeriet og Dansk Psykologforening har indgået aftale om honorering af psykologiske konsulenter, der udpeges til børnesagkyndige for de kommunale Børne- og Ungeudvalg, uden i forvejen at være ansat ved statsforvaltningen.Download cirkulære som PDF