Cirkulære om aftale om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a

09-04-2021
Historisk

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, på den ene side og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10 - Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne på den anden side har indgået aftale om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a.


Se CIR1H nr 9230 af 09/04/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF