Cirkulære om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

14-04-2021
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har opdateret bilag 1 til cirkulæret. Herudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer og præciseringer i cirkulæret. Der er ikke foretaget ændringer i parternes aftale af den 18. juni 2018, der derfor er vedlagt uændret.


Se CIR1H nr 9235 af 14/04/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF