Cirkulære om ændring af satsregulering for 2021 og 2022 for tjenesterejser

23-01-2023
Gældende

Ændring af satsregulering for 2021 og 2022 for tjenesterejser.


Se CIR1H nr 9048 af 23/01/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF