Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2023

23-01-2023
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2023


Se CIR1H nr 9049 af 23/01/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF