Cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

04-02-2022
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)


Se CIR1H nr 9083 af 04/02/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF