Kostfagligt uddannet personale - køkken

23-04-2020
Historisk

Skatteministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 samt Fagligt Fælles Forbund (3F) har indgået organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale.


Se CIR1H nr 008-20 af 23/04/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF