Satsregulering pr. 1. januar 2012 for tjenesterejser

05-03-2012
Historisk

I medfør af tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser.


Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 20. december 2011 om satsregulering pr. 1. januar 2012.

Den eneste ændring er, at satserne for hoteldispositionsbeløb for Danmark i bilag 5 er forhøjet, så der tages højde for, at der er sket en ændring af priserne i Hotelaftalen for Danmark.


Download cirkulære som PDF