Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

23-03-2017
Historisk

Finansministeriet, Dansk Magisterforening, Ingeniørforeningen, IDA og Den danske Landinspektørforening har indgået overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland.Download cirkulære som PDF