Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjenesteboliger i Grønland for så vidt angår statens tjenestemænd pr. 1. oktober 2021

05-05-2021
Historisk

Boligbidraget for tjenesteboliger i Grønland reguleres pr. 1. oktober 2021Download cirkulære som PDF