Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

28-02-2022
Gældende

Skatteministeriet og centralorganisationerne har som led i aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2021 indgået rammeaftale om nye lønsystemer.


Se CIR1H nr 9168 af 28/02/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF