Førtidspensionsfradrag

26-03-2015
Gældende

Aftalen af 12. februar 2011 er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 forlænget til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.


Bemærkninger

Cirkulæret erstatter cirkulære af 20. maj 2014 om førtidspensionsfradrag (Modst.nr. 029-14) som følge af, at der mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg er aftalt enkelte tekniske ændringer og præciseringer.


Download cirkulære som PDF