Cirkulære om aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2021

01-03-2022
Historisk

Skatteministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2021.


Se CIR1H nr 9175 af 01/03/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF