Satsregulering pr. 1. januar 2020 for tjenesterejser

23-04-2020
Historisk

Hoteldispositionsbeløbet for Danmark er ændret.


Se CIR1H nr. 012-20 af 23/04/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF