Cirkulære om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

14-06-2023
Gældende

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen varetager finansministerens opgaver som statslig arbejdsgiver vedrørende overenskomstforhandlinger, løn- og ansættelsesvilkår, pension, ledelse, personale m.v.


Se CIR1H nr 9475 af 10/06/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF