Cirkulære om aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

05-07-2021
Gældende

Skatteministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale


Se CIR1H nr 9550 af 05/07/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF