Cirkulære om statens arbejdstidsaftale

05-07-2021
Gældende

Skatteministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale


Se CIR1H nr 9551 af 05/07/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF