Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område

30-03-2022
Gældende

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område har indgået fællesoverenskomst.


”Cirkulæret indeholder en rettelse i punkt 3 i de generelle bemærkninger. Tidligere fremgik der fejlagtigt en henvisning til ændringer i aftalens § 8.”

 

Se CIR1H nr 9337 af 30/03/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF