Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjenesteboliger i Grønland for så vidt angår statens tjenestemænd pr. 1. oktober 2023

21-06-2023
Historisk

Boligbidraget for tjenesteboliger i Grønland reguleres pr. 1. oktober 2023Download cirkulære som PDF