Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

27-02-2024
Gældende

Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, DM, Ingeniørforeningen, IDA og Landinspektørforeningen har indgået overenskomst for magistre, ingeniører og landsinspektører i statens tjeneste i GrønlandDownload cirkulære som PDF