Cirkulære om aftale om seniorbonus og seniordage

27-06-2023
Gældende

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10 – Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne har indgået aftale af 27. juni 2023 om seniorbonus og seniordage.


Se CIR1H nr 9542 af 27/06/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF