Særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland

08-11-2017
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om særlige ydelser for tjenestemænd i Grønland.Download cirkulære som PDF