Cirkulære om ophævelse af cirkulære om aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19