Speciallæger mv. i staten

21-05-2012
Historisk

Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger har indgået overenskomst for speciallæger mv. i staten.


Af væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige overenskomst kan nævnes, at i protokollat om en række speciallægehonorarer er bestemmelserne om honorarer til følgende grupper udgået med virkning fra 1. april 2011:

  1. Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsskadeforsikringen, deltidsansatte overlæger
  2. Direktoratet for Kriminalforsorgen, honorarer til embedslæger i forbindelse med profylaktiske undersøgelser af personer indsat i et arresthus.
  3. Speciallægekonsulenter ansat i henhold til aftale mellem Dansk Forsorgsselskab og Den almindelige Danske Lægeforening (for så vidt angår fastansatte speciallæger)
  4. Rigshospitalet, speciallægers deltagelse i konsulentrejser i Grønland

Eventuelle ansatte der er lønnet efter ovenstående bestemmelser, bevarer aflønningen som en personlig ordning.

Desuden er protokollatet om deltidsbeskæftigede militære overlæger udgået med virkning fra. 1. april 2011.


Download cirkulære som PDF