Ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten

28-06-2013
Gældende

Finansministeriet og Akademikerne har indgået aftale om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten.


Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år.

Med aftalen vil parterne bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæft igelse og uddannelse sker en forbedring af den ansættes efterfølgende mulighed for at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er mellem parterne aftalt mulighed for at søge om indtil kr. 20.000 til uddannelsesformål for ansatte i introduktionsstillinger hos Kompetencesekretariet.


Download cirkulære som PDF