Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.

04-07-2023
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.


(Nyt cirkulære på grund af dato-korrektion)

 

Se CIR1H nr 9572 af 04/07/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF