Indgåelse af individuelle eller kollektive aftaler om afgangsaldre i staten og folkekirken mv.

24-03-2009
Historisk

Ansættelsesmyndighederne kan som udgangspunkt ikke indgå individuelle eller kollektive aftaler om pligtig afgangsalder.Download cirkulære som PDF