Cirkulære om organisationsaftale for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere

15-09-2021
Gældende

Skatteministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået organisationsaftale for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere i staten


Se CIR1H nr 9698 af 15/09/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF