Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

07-09-2023
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.


Se CIR1H nr 9677 af 07/09/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF