Åremålsansættelse

19-04-2016
Gældende

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 15. april 2016 indgået aftale om løn og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten.


Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet skabeloner med vejledning til åremålsansættelse efter "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer", som du finder under HR-skabeloner .

Download cirkulære som PDF