Cirkulære om organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

03-05-2022
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.


Se CIR1H nr 9476 af 03/05/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF