Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten

30-06-2020
Gældende

Skatteministeriet og tandlægeforeningen har indgået protokollat til overenskomst for akademikere i staten.


Se CIR1H nr 9407 af 30/06/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF