Ændring af organisationsaftale for lærere ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

20-08-2010
Historisk

Efter aftale mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation erstattes organisationsaftalens § 1 om dækningsområde og § 4 om tillæg.Download cirkulære som PDF