Regulering af boligbidrag for tjenesteboliger i Grønland pr. 1. oktober 2019

23-05-2019
Historisk

Med virkning fra 1. oktober 2019 reguleres boligbidraget for tjenesteboliger i Grønland.Download cirkulære som PDF