Stillinger som rektor ved professionshøjskoler

23-05-2019
Gældende

Finansministeriet og Akademikerne, Centralorganisationen af 2010 samt Dansk Magisterforening har indgået organisationsaftale for rektorer ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten.


Se CIR1H nr 9428 af 23/05/2019 i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF