Ændring af overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten

05-09-2012
Historisk

Mellem Finansministeriet og Dansk Journalistforbund er der aftalt forhøjelse af lønsatsen for journalistpraktikanter i staten.Download cirkulære som PDF