Cirkulære om aftale om Den Statslige Kompetencefond

18-10-2021
Gældende

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om Den Statslige Kompetencefond.


Se CIR1H nr 9839 af 18/10/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF