Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

24-04-2009
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har den 18. december 2008 indgået organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.Cirkulæret udsendes igen, da der er tilføjet bilag 2 til organisationsaftalen.


§ 9 om opgaverettelse i protokollat om arbejdstid mv. for lærere ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning er ændret ved cirkulære af 9. september 2009. Se ændringscirkulæret her.

§ 1 om dækningsområde og § 4 om tillæg er ændret ved cirkulære af 20. august 2010. Se ændringscirkulæret her.


Download cirkulære som PDF