Tillæg til ansatte på Færøerne, som følger danske overenskomster

08-10-2010
Gældende

Af cirkulæret fremgår, at alle statsansatte på Færøerne, som ikke er direkte omfattet af en overenskomst/organisationsaftale, men som følger en dansk overenskomst/organisationsaftale, får et tillæg.


Ved fastsættelsen af tillæggets størrelse er der i cirkulæret taget højde for, at der er indført nye lønsystemer.


Download cirkulære som PDF