Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering m.fl.

27-05-2019
Historisk

Finansministeriet og Akademikerne har indgået protokollat til overenskomsten for akademikere om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Se CIR1H nr 9465 af 27/05/2019 i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF