Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystemer for ledere ved erhvervsskoler

11-11-2016
Gældende

Finansministeriet, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 har indgået protokollat til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystemer for ledere ved erhvervsskoler.Download cirkulære som PDF