Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter

04-11-2021
Gældende

Skatteministeriet og Akademikerne har indgået protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteterne, der er ansat i en stilling omfattet af Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse af 11. december 2019 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne.


Se CIR1H nr 9886 af 04/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF