Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

05-11-2021
Gældende

Skatteministeriet og Akademikerne har indgået protokollat til overenskomsten for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved GEUS


Se CIR1H nr 9892 af 05/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF