Cirkulære om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

05-11-2021
Gældende

Skatteministeriet og Akademikerne har indgået protokollat til overenskomsten for akademikerne om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet


Se CIR1H nr 9893 af 05/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF