Ændring af cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken