Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

04-06-2014
Historisk

Aftalen af 9. februar 2009 er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 fornyet til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.Download cirkulære som PDF