Cirkulære om protokollat til aftale om førtidspensionfradrag

08-07-2020
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået protokollat til aftale om førtidspensionfradrag.


Se CIR1H nr 9443 af 08/07/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF