Cirkulære om organisationsaftale for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

27-06-2022
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling.


Se CIR1H nr 9716 af 27/06/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF